Dit project wordt gesteund door het Europees Sociaal Fonds en het Hefboomkrediet.

Meer informatie over ESF in Vlaanderen kan u verkrijgen via

ESF-agentschap

Gasthuisstraat 31, 9e verdieping - 1000 Brussel

Tel. 02/546 22 39

E-mail info@esf-agentschap.be

Website http //www.esf-agentschap.be - http //europa.eu.int/esf

ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

Copyright © 2006 – 2008 vzw JES

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vzw JES.

Meer info op www.jes.be of info@jes.be

Voor de referenties van de auteurs gebruikt in de C-Stick, klik hier

Voor meer info over je privacy, klik hier

•De “Roos van Leary” is een model over gedragspatronen bij mensen, opgemaakt door Timothy LEARY en werd gepubliceerd in zijn boek Interpersonal Diagnosis of Personality LEARY, T., Interpersonal diagnosis of personality, New York, Ronald Press, 1957).

•De “Roos van Axen” werd ontworpen door Ferdinand CUVELIER (CUVELIER, F., De stad van Axen, Kapellen, Pelckmans, 1976). Deze methode van gedragspsychologie werd ontworpen op basis van de Roos van Leary, maar gebruikt een aantal dieren om mensen te catalogeren.

•De oefening rond het “boompje” werd teruggevonden in een boek rond projectonderwijs, onder redactie van Luc DEKEYSER en Herman BAERT (DEKEYSER, L., & BAERT, H.,Projectonderwijs: Leren en werken in groep, Leuven, Acco, 1999).

•Het “kernkwadrant” is een grafische uitwerking van de theorie van Daniël OFMAN, waarbij vertrokken wordt van de kernkwaliteiten van de persoonlijkheid, welke in een kernkwadrant worden geplaatst (OFMAN, D., Bezieling en Kwaliteit in Organisaties, Utrecht, Servire, 1992; www.corequality.nl; Core Quality BV, Lindelaan 14A, NL 1405 AK Bussum).

•In de oefening “Jijzelf aan de hand van je lichaam” wordt een afbeelding gebruikt van “Dissected Companion”, een pop ontworpen door kunstenaar Brian Donnelly, opererend onder het pseudoniem “KAWS”. Brian Donnelly uit Brooklyn, N.Y. is te bereiken via mail: info@kawsone.com of via www.kawsone.com

Copyright © 2006 – 2008 vzw JES

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vzw JES.

Meer info op www.jes.be of info@jes.be

Waar wordt de info die ik invul opgeslagen?

Info die jij invult op de C-Stick staat opgeslagen op jouw C-Stick. Als je de C-Stick gebruikt op een computer met internet, wordt ze ook opgeslagen op een server.

Wie kan de info bekijken?

Alleen jij kunt de info op je C-Stick bekijken. Jij beslist zelf of je de info op je C-Stick aan andere mensen toont. Je beslist ook zelf aan wie je de info wilt tonen en aan wie niet. De info op de server wordt gebruikt als je C-Stick verloren of kapot gaat. Je bent dan niet alle info kwijt, want een administrator bij JES vzw kan je info van de server halen en op een nieuwe C-Stick zetten. Je kunt dit aanvragen via cstick@jes.be. De JES-administrator mag jouw info op de server alleen gebruiken om een nieuwe C-Stick te maken. Hij heeft een verklaring ondertekend dat hij de info niet op een nieuwe C-Stick zal zetten zonder jouw akkoord. De info op de server wordt door het programma van C-Stick ook gebruikt om je CV samen te stellen. De server is beveiligd zodat niemand anders dan de JES-administrator aan de info kan.

Welke info wordt er bewaard?

De info op je C-Stick en de info op de server zijn altijd hetzelfde. Je kunt de info op de server dus bekijken via je C-Stick. Als er foute info op je C-Stick staat, kun je die altijd verbeteren in je C-Stick. De info op de server wordt dan automatisch ook verbeterd. Je kunt je C-Stick je hele leven verder blijven aanvullen en gebruiken als je dat wil. Je info blijft ook opgeslagen op de server. Als je dat niet wilt, kun je via cstick@jes.be aan de JES-administrator vragen om je info op de server te verwijderen. Je kunt dan geen CV’s meer aanmaken via je C-Stick.